Sponsorer

Från djupet av våra hjärtan tackar vi årets sponsorer, som har hjälpt till att göra årets utgåva av SMASK möjlig!

Kungl. Musikhögskolan

Wistrand Advokatbyrå

Stagecast

Tonkontroll Stockholm AB

Alverbäcks Blommor

Vill du stå med här? Tveka inte att höra av dig till SMASK-produktionsgruppen på smask@kmh.se!