Regler

Regelverk för SMASK i Örebro

Här är det regelverk som Örebros SMASK-styrelse röstade igenom våren 2015, med tillägg från 2019 (*,**).


Bidrag

 • Bidraget får vara max 3 minuter
 • Bidraget ska innehålla minst en tonartsförändring
 • Texten till bidraget måste vara på svenska
 • Kompositörer, arrangörer och textförfattare måste läsa minst en kurs vid musikhögskolan samt vara medlemmar vid Qulturas sektion
 • Bidragen skall ej vara tidigare publicerade
 • Bidragen måste lämnas in innan sista inlämningsdatum
 • *I de insända bidragen skall finnas: finale-/sibeliusfil och pdf-filer på samtliga stämmor och partitur, samt mp3-fil.
 • **OBS! Kören ska ha ett eget körpartitur där samtliga körstämmor + lead + ackord ska finnas med.

Länkar till sammanställda informationsblad samt exempelpartitur:

Infoblad till låtskrivare

Exempelpartitur

Exempelpartitur – Kör

 

Bidragen lämnas in på: smaskbidrag.orebro@gmail.com senast den 2/2 2020, kl. 22:22

 

Framförandet

 • Man får endast sjunga på ett bidrag
 • Man får medverka i max tre bidrag. T.ex. kan man dansa på tre bidrag eller sjunga på ett och dansa på två. Baletten räknas inte med i denna kvot
 • Max sex personer får medverka per bidrag
 • För att få medverka vid ett bidrag måste man läsa minst en kurs vid musikhögskolan samt vara medlem vid Qulturas sektion

 

Orkestern

 • Medlemmar i orkestern måste läsa minst en kurs vid musikhögskolan samt vara medlemmar vid Qulturas sektion

 

Tänk på:

 • Fullständig rekvisitalista skall lämnas in till scenansvarig i god tid innan föreställningen
 • Ljusschema skall lämnas till teknikansvarig i god tid innan föreställningen.

 

 

I undantagsfall kan styrelsen bevilja undantag från befintliga regelverk om omständigheterna kräver detta.

 


Bedömningskriterier för de tävlande bidragen

Kriterier är gemensamma för alla skolor.

Bedömningskriterier

*Schlagergenrens bevarande
*Utnyttjande av genrens klichéer i text, musik och arrangemang
*Utnyttjande av orkesterns möjligheter
*Scenshowens underhållningsvärde
*Tonartsförändringens karaktär