Regler

Regelverk för SMASK i Örebro

Här är det regelverk som Örebros SMASK-styrelse röstade igenom våren 2015.


Bidrag

 • Bidraget får vara max 3 minuter
 • Bidraget ska innehålla minst en tonartsförändring
 • Texten till bidraget måste vara på svenska
 • Kompositörer, arrangörer och textförfattare måste läsa minst en kurs vid musikhögskolan samt vara medlemmar vid Qulturas sektion
 • Bidragen skall ej vara tidigare publicerade
 • Bidragen måste lämnas in innan sista inlämningsdatum

 

Bidragen lämnas in på: smaskbidrag.orebro@gmail.com

 

Framförandet

 • Man får endast sjunga på ett bidrag
 • Man får medverka i max tre bidrag. T.ex. kan man dansa på tre bidrag eller sjunga på ett och dansa på två. Baletten räknas inte med i denna kvot
 • Max sex personer får medverka per bidrag
 • För att få medverka vid ett bidrag måste man läsa minst en kurs vid musikhögskolan samt vara medlem vid Qulturas sektion

 

Orkestern

 • Medlemmar i orkestern måste läsa minst en kurs vid musikhögskolan samt vara medlemmar vid Qulturas sektion

 

Tänk på:

 • Fullständig rekvisitalista skall lämnas in till scenansvarig i god tid innan föreställningen
 • Ljusschema skall lämnas till teknikansvarig i god tid innan föreställningen.

 

 

I undantagsfall kan styrelsen bevilja undantag från befintliga regelverk om omständigheterna kräver detta.

 


Bedömningskriterier för de tävlande bidragen

Kriterier är gemensamma för alla skolor.

Bedömningskriterier

*Schlagergenrens bevarande
*Utnyttjande av genrens klichéer i text, musik och arrangemang
*Utnyttjande av orkesterns möjligheter
*Scenshowens underhållningsvärde
*Tonartsförändringens karaktär