Bidrag SMASK Örebro 2022

Bidragett: Fånga en dröm
Text: Emil Tonklinga, Jeremy Sjöström
Musik och arrangemang: Emil Tonklinga