Vi vill tacka våra fantastiska sponsorer

– utan dem vore SMASK Malmö inte möjligt!