Vi vill tacka våra fantastiska sponsorer – utan dem vore SMASK Malmö inte möjligt!