Crew


SMASK-kommittén:

Hanna Carlsson – General

Ebba Tegelberg – Marknadsansvarig

Wietse Ackema – Orkesteransvarig

Christopher Holmberg – Sponsor- och ekonomiansvarig

Martin Behjat- Teknikansvarig

 

Dirigent:

Wietse Ackema